Tag Archives: cắt may cơ bản

Cắt may quần đáy giữa lưng thun cơ bản

Lấy số lớn nhất của bề rộng làm chuẩn để gấp vải, chọn số lớn...