Tag Archives: cafe thân mật

Dân công sở nghỉ trưa thân mật ở cafe rèm

Quán cafe bài trí kiểu buông rèm cửa, đèn thì nhập nhoạng tranh tối tranh...