Học cắt may quần áo đẹp | Dạy cắt may quần áo

Phương pháp nhảy mẫu quần


PHƯƠNG PHÁP NHẢY MẪU

Phương pháp: lấy tâm của trục ly và đường hạ đũng làm trục chính.

Cỡ M,L lấy lên và lấy ra trên trục y và x so với cỡ gốc

Tại vị trí hạ đũng quần x1=∆ Vm /8=0.5 ; y1=0

Tại vị trí hạ mông: x2=∆ Vm /8=0.5 ; y2=0 (or = 1/10 Vm =1)

Tại vị trí Hạ cửa quần x3=∆ Vm /8=0.5 ; y3=0.5

Tại vị trí rộng bụng phía sườn: x4=∆Vb/4 – ∆x3=0.5 ; y4= y3=0.5

Tại vị trí rộng mông phía sườn: x5= x2=0.5 ; y5= y2= 0

Tại vị trí hạ đùi: x6=∆Vđ/4 = 0.5 ; y6=0.

Tại vị trí hạ gối 😡7=∆ Vg/4=0.5; y7= ∆Dg- Y4= 0.5

Tại vị trí rộng gấu: x8=∆Vo/4=0.5 : y8= ∆Dq – Y4=1.5

Các vị trí tương ứng 1= 1’ ;6=6’ ;7=7’ ;8=8’

Cạp quần x=2 y=0

Bảng hệ số nhảy mẫu

Stt

Vị trí đo

S- M (∆)

M-L (∆)

1

Dq

1

1

2

Vòng bụng

4

4

3

Vòng mông

4

4

4

Vòng đùi

2

2

5

Vòng gối

2

2

6

Vòng ống

2

2

7

Bản cạp

0

0

8

Dài đũng trước

0.5

0.5

9

Dài đũng sau

0.5

0.5

10

Cầu mông TS

0

0

11

Túi TT

0 .5

0.5

12

Rộng miệng túi đồng hồ

0.5

0.5

13

Túi TS

0

0

14

Moi quần

0.5

0.5

15

Dài gối

1

1

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *